Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 28 lutego 2024. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Edukacja
Dlaczego SP 58?

Nasza szkoła liczy blisko 400 uczniów klas 0-VI. Uczy tu 40 wykwalifikonanych pedagogów. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe i corocznie bierze udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji, uczestnicząc w kursach, konferencjach i szkoleniach metodycznych.

Dysponujemy 24 salami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi i salką do gimnastyki korekcyjnej oraz salą fitness, biblioteką, świetlicą socjoterapeutyczną, świetlicą szkolną, jadalnią i salą komputerową (12 komputerów połączonych w sieci lokalnej z szybkim dostępęm do Internetu). Nasza pracownia jest bardzo nowoczesna. Pracujemy na komputerach iMac firym Aplle , które dostaliśmy w ramach projektu EFS "Pracownie komputerowe dla szkół. Poza tym pracownia przyrodnicza również wyposażona jest w takie same komputery (także dostaliśmy je uczestnicząc w projekcie EFS), dzięki czemu uczniowie mogą wykorzystywać komputery nie tylko na lekcji przyrody, ale także na innych zajęciach prowadzonych w tej sali.

 • Współpracujemy z innymi szkołami i placówkami w terenie.
 • Prowadzimy warsztaty dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych.
 • W szkole istnieją klasy integracyjne.
 • Dzieci uczą się języka angielskiego i niemieckiego już od klasy I.
 • W klasach młodszych realizowany jest program "Słoneczna Szkoła".
 • W nauczaniu wykorzystujemy "Metodę Dobrego Startu" oraz metodę dramy.
 • W szkole działają kółka zainteresowań:
 • Posiadamy certyfikaty "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją", "Szkoła Bez Przemocy", "Ekologiczna Szkoła"
 • Dzieci uczestniczą w kursie na Kartę Rowerową
 • Klasy młodsze są objęte programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych w ramach SKS.
 • Wykwalifikowani nauczyciele W-F prowadzą gimnastykę korekcyjną.
 • Dzieci otoczone są opieką logopedy, pedagoga i psychologa.
 • Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej.
 • W godzinach popołudniowych funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.
 • Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 - 17:00
 • W szkole czynny jest gabinet pielęgniarski i stomatologiczny.
 • Organizowane są wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, wyjścia do kin, teatrów, muzeów.
 • Dobrze bawimy się na szkolnych dyskotekach i imprezach okolicznościowych.
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku