Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 28 lutego 2024. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Nauczyciele SP 58
Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019
Przedmiot Nauczyciel
Język polskimgr Anna Czarzasty
mgr Wojciech Krause
mgr Edyta Lewandowska
mgr Anna Redlarska - Tutaj
mgr Marzena Tomasiewicz
Język angielskimgr Anna Baranowska
mgr Elwira Dębska
lic. Karolina Biesek
mgr Marta Horyd
Język niemieckimgr Barbara Kowalik
mgr Sabina Malinowska
Matematykamgr Anna Lewandowska
mgr Dorota Piekarska
mgr Elżbieta Przewłocka
mgr Regina Stasińska
mgr Ewelina Żdanowicz
Przyrodamgr Małgorzata Dobosz
mgr Zofia Jaśniak
Biologiamgr Małgorzata Dobosz
mgr Zofia Jaśniak
mgr inż. Karolina Puckowska
Chemiamgr Dorota Zwiefka
Fizykamgr Wanda Cacha
mgr Ewelina Żdanowicz
Geografiamgr inż. Karolina Puckowska
Historiamgr Tomasz Groch
mgr Piotr Jażdżewski
mgr Marcelina Zadrejkowska
Wiedza o społeczeństwiemgr Tomasz Groch
mgr Marcelina Zadrejkowska
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Tomasz Groch
Informatykamgr Rafał Kardela
mgr Anna Turowska
Muzykamgr Jarosław Bazylewicz
mgr Mariusz Kowalczyk
Plastyka mgr Bogumiła Szczepańska
mgr Anna Kloska
Technikamgr Anna Kloska
Wychowanie fizycznemgr Bożena Gilla - tr. piłki siatkowej
mgr Monika Kowalska - tr. gimnastyki
mgr Marcin Kania
mgr Michał Modelski - tr. lekkoatletyki
mgr Magdalena Siódmiak - tr. koszykówki
mgr Monika Wawrzyniak - tr. lekkoatletyki
mgr Marcin Wojcik - ins. sportow motorowych
Kształcenie zintegrowanemgr Izabela Bliźniak
mgr Joanna Domańska
mgr Anna Górecka
mgr Lilla Górska
mgr Anna Zalewska
Klasy zerówkowemgr Alicja Secke
mgr Hanna Ładkowska
Biblioteka i czytelniamgr Iwona Szyler
mgr Aleksandra Kawczyńska
Religiamgr Konrad Caban
s. mgr Teresa Drabanek
ks. mgr lic. Bartłomiej Kwiatkowski
ks. mgr Łukasz Zakrzewski
Nauczyciel wspomagającyMaja Brzezińska
mgr Ewa Baczkowska
mgr Patrycja Kęsicka
mgr Aleksandra Kuśmierek-Kurpik
mgr Marzena Sekuła
Świetlicamgr Stanisława Berenthal
mgr Zofia Jaśniak
mgr Grażyna Sałek - Kryger
mgr Małgorzata Rynglewska - klub w gimnazjum
mgr Marzena Tomasiewicz
mgr Elżbieta Zajączkowska
Pedagogmgr Magdalena Pietrzyk
Psychologmgr Marta Wincza
Terapeuta - świetlica socjoterapeutyczna mgr Grażyna Jamroż
Doradztwo zawodowemgr Monika Wawrzyniak
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Anita Szymańska
Terapia pedagogiczna mgr Grażyna Jamroż
mgr Magdalena Pietrzyk
mgr Anita Szymańska
Logopeda mgr Iwona Deja
Etykamgr Marcelina Zadrejkowska
mgr Dorota Zwiefka
mgr Wojciech Krause
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku