Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 28 lutego 2024. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Rada Rodziców
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 58
im. Kazimierza Sołtysika
rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców SP58
Pan Marcin Łoziak

Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Alicja Unterschuetz

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Bożena Zdrojewska

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Joanna Weyer

Członek Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Anna Zaremba

Członek Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Ewelina Skrzypkowska


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Informacje ogólne
Informacje Ogólene Ubezpieczenia - aneks RODO
Tabela Świadczeń Wariant I
Tabela Świadczeń Wariant III
Tabela Uszczerbków
Aneks Tabeli Uszczerbków
Blankiet Do Wpłaty
Compensa Oświadczenie Indywidualne
Przetwarzanie Danych Osobowych
Tabela Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


Składka na Radę Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018:
W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców SP58 uchwaliła obowiązującą dobrowolną składkę darowizny na Radę Rodziców w wysokości 70,00 zł. od Rodziny ucznia (wpłaty każdej kwoty mile widziane).Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u Przewodniczących Trójek Klasowych lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców SP58 w banku PKO Bank Polski SA w Gdańsku nr 08 1020 1811 0000 0102 02663029 Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy !!!


Kontakt z Radą Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi:
Kontakt z Radą Rodziców SP58 może odbywać się za pomocą korespondencji na adres e-mail: rrsp58@onet.pl lub poprzez korespondencję złożoną dla Rady Rodziców SP58 w sekretariacie SP58 lub w sekretariacie gimnazjum. Informacje dotyczące Rady Rodziców SP58 będą także zamieszczane w SP58 na tablicy informacyjnej Rady Rodziców naprzeciw wejścia do szkoły.


Wolontariusze w naszej szkole
Wniosek o dofinansowanie
Składki na Fundusz Rady Rodziców
Premiowanie wpłat na Radę rodziców
Apel do Rodziców II
Stan finansów Rady Rodziców I półrocze 2014-15
Sprawozdanie finansowe za rok 2013/14
Apel do rodziców
Boisko - podziękowanie

Protokoły

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku