Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 28 lutego 2024. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Biblioteka

Biblioteka szkolna „Misiolandia”

Biblioteka zaprasza w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 7.45 – 13.35
 • Wtorek 7.45 – 14.00
 • Czwartek 7.45 – 14.00
 • Piątek 7.45 –8.00 ; 8.50-14.30

Środa – dzień prac wewnętrznych (gromadzenie, opracowywanie, prace konserwatorskie zbiorów, dokształcanie)

Biblioteka szkolna zajmuje dwa integralne pomieszczenia. Jej nazwę wybrali w tym roku czytelnicy w głosowaniu.

Czytelnia wyposażona jest w dwadzieścia miejsc do pracy przy stolikach, trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu , telewizor, odtwarzacz wideo i DVD oraz kserokopiarkę. To miejsce do nauki, odpoczynku oraz rozwijania zainteresowań. Tutaj można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych materiałów przygotowanych przez nauczycieli dla uczniów.

Drugie pomieszczenie to wypożyczalnia. Zapewnia uczniom wypożyczenie wszystkich omawianych na języku polskim lektur obowiązkowych. Pozostałe książki, ułożone działami, to powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, baśnie oraz bajeczki i wierszyki dla najmłodszych. Osobny dział stanowią książki popularnonaukowe, pedagogiczne oraz księgozbiór regionalny, dotyczący Gdańska i okolic. Księgozbiór podręczny stanowią wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki językowe oraz z różnych dziedzin wiedzy, albumy, atlasy. Cały księgozbiór liczy przeszło 12 000 książek, stale powiększany zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, zainteresowaniami i prośbami czytelników. Nowe egzemplarze pochodzą z zakupów własnych, ale także z darów od naszych czytelników. Serdecznie za nie dziękujemy! Czytelnik, jeśli nie znajdzie u nas poszukiwanej książki, zawsze otrzyma informację, w której filii Biblioteki Publicznej w Gdańsku jest ona dostępna. Biblioteka komputeryzowana jest przy pomocy programu Biblioteka firmy ProgMan. W pracach bibliotecznych pomaga grupa zaangażowanych uczniów z starszych klas oraz łącznicy klas z biblioteką.

Biblioteka aktywnie promuje wiedzę i kulturę. W coroczny plan pracy wpisane są różnorodne imprezy i programy. O wszystkich wydarzeniach bibliotecznych informuje wisząca przy drzwiach tablica. W październiku świętujemy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia, w lutym Światowy Dzień Kota a 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Każdego roku ważnym wydarzeniem jest uroczystość Pasowania na Czytelnika pierwszoklasistów. Szkolne „mole książkowe” biorą udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Program głośnego czytania „Wspólnie czytamy lektury” pomaga uczniom przygotować się do lekcji języka polskiego. Dzieci z klas drugich i trzecich przez cały rok walczą o tytuł „Mistrza Ortografii”. W bibliotece organizowane są też okolicznościowe gazetki, wystawy i inne konkursy czytelniczo-plastyczne. Najlepsi czytelnicy otrzymują na koniec roku dyplomy.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. 1.Z biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. 2.W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia i picia oraz wszystkie inne zasady zachowania obowiązujące w naszej szkole. Biblioteka to miejsce cichej pracy i odpoczynku.
 3. 3.Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można korzystać na miejscu, w czytelni.
 4. 4.Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają uczniowie, którzy potrzebują ich w celu odrobienia lekcji, wyszukania informacji.
 5. 5.Sprzęt audiowizualny oraz kserokopiarka znajdujące się w czytelni przeznaczone są do wspomagania procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli. Biblioteka nie prowadzi usług kserograficznych dla pozostałych użytkowników.
 6. 6.Uczeń jednorazowo może wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę obowiązkową, na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych wypadkach (np. przygotowywanie się do konkursu, ferie) bibliotekarz może ten limit zwiększyć.
 7. 7.Czas wypożyczenie można przedłużyć, jeśli na dana książkę nie czekają następni czytelnicy. Czas wypożyczenia lektur obowiązkowych może przedłużyć klasowy łącznik z biblioteką.
 8. 8.Czytelnik ma prawo zarezerwować sobie wypożyczona już książkę, co daje mu pierwszeństwo w otrzymaniu po jej zwróceniu.
 9. 9.Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego. Termin ten co roku ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń.
 10. 10.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone mu książki, dlatego powinien je szanować. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia i wady należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
 11. 11.Uszkodzenie książki bądź jej oprawy zobowiązuje czytelnika do dostarczenia materiałów niezbędnych do naprawy tylko tego egzemplarza (np. szeroka taśma klejąca, folia). Do czasu spełnienia tego punktu regulaminu zostaje wstrzymana możliwość korzystania przez niego z wypożyczalni.
 12. 12.W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki (np. przez zalanie, zatłuszczenie) przez czytelnika, zobowiązany jest on do odkupienia egzemplarza. Jeśli jest to lektura obowiązkowa lub tytuł dostępny na rynku to bezwzględnie wymagana jest taka sama książka! W innych wypadkach może być inna, zaakceptowana przez bibliotekarza. Musi ona odpowiadać zagubionej wartością materialną, merytoryczną oraz profilowi i zainteresowaniom czytelników. Do czasu spełnienia tego punktu regulaminu zostaje wstrzymana możliwość korzystania przez niego z wypożyczalni.
 13. 13.Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczoną książkę ograniczane są w następujący sposób jego prawa :
  • nie otrzyma on kolejnej książki do czasu uregulowania zaległości,
  • powtórne przetrzymanie skutkuje brakiem możliwości przedłużenia wypożyczenia,
  • kolejne przetrzymanie ogranicza ilości wypożyczanych książek do jednej
  • notoryczne uchylanie się od obowiązku terminowego zwrotu (trzy wykrzykniki na karcie) radykalnie ogranicza prawa czytelnika ; w takim wypadku będzie on mógł czytać wybraną książkę tylko na miejscu, w czytelni.
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku